JAK SE ŠPIČKOVÍ MANAŽEŘI VZDĚLÁVAJÍ V ANGLIČTINĚ? (MANAGEMENT NEWS, 5. 9. 2017)

Vysoce postavení manažeři v drtivé většině nechodí na běžné skupinové kurzy se svými podřízenými. Jejich jazyková úroveň je povětšinou na vysoké úrovni, ale mají specifické potřeby. Chtějí se zlepšit v prezentaci, obchodním vyjednávání nebo odborné terminologii v cizím jazyce. I proto stále narůstá zájem o individuální konzultace a koučink na profesionální úrovni šitý na míru.

Podle analýzy jednotlivých potřeb manažera se koučink zaměří na konkrétní situace v praxi. Lektor v roli mentora manažera krok po kroku na situaci připraví, případně ho při ní rovnou doprovází.

Vzdělávání je tak intenzivní a efektivní. Probíhá často na cestách, aby vysoce zaneprázdněný manažer nebo ředitel využil svůj „volný“ čas naplno.

SPECIFICKÉ POTŘEBY

Mentor je pro svého manažera rádcem a partnerem, který mu pomůže zdokonalit komunikaci v cizím jazyce směrem k zaměstnancům nebo obchodním partnerům.

Vypiluje s ním prvotřídní motivační proslov, vysvětlí, jak mluvit při projevu souvisle a plynule. Pomůže mu odřídit krizovou komunikaci, připraví ho na náročné obchodní vyjednávání, mezinárodní konferenci nebo firemní akci. Konzultuje s ním jeho projev a dává mu zpětnou vazbu.

Protože jsou vysoce postavení manažeři vytížení, učí se za pochodu, respektive často za letu, kdy je lektor doprovází na pracovní cestě a ve volných chvílích je připravuje na možné situace, které mohou nastat.

Ať už jde o obchodní jednání, mezinárodní porady nebo nákup a akvizice, je zdokonalování cizího jazyka stále těžká dřina. Během letu se „studenti“ učí, jak vystupovat, jak správně formulovat své požadavky, či čeho se vyvarovat. Jak se vyjadřovat výstižně a přesně, které výrazy a fráze používat za jakým účelem nebo jaké jazykové nuance volit.

DŮVĚRA MEZI MANAŽEREM A LEKTOREM

Lektor manažera často doprovází i během samotné akce – obchodního jednání, společenského večera či neformálního setkání kde je mu oporou. Pozoruje a analyzuje jeho projev, aby mohl navrhnout, jakým směrem se bude jeho vzdělávací proces ubírat dál.

Ve srovnání s běžnou jazykovou výukou je kladen ještě větší důraz na důvěru mezi lektorem a manažerem a vzájemné sympatie. Nejde ani tak o výuku, jako o konzultace a jazykový mentoring individuálně navržený potřebám daného manažera nebo ředitele.

Lektor z těchto důvodů musí být především empatický, flexibilní, a v maximální možné míře profesionál, který umí vystupovat na veřejnosti. Nezřídka je od něj vyžadována i přímá zkušenost s daným oborem manažera.

Článek online na Management News ZDE>>Diese Websites verwenden Cookies, um Dienste bereitzustellen, Anzeigen anzupassen und den Datenverkehr zu analysieren. Informationen darüber, wie Sie diese Website nutzen, werden an Google weitergegeben. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.