Nově zařazený student / Newly enrolled student

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Na základě Vaší nominace do jazykové výuky Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. Po vyplnění a kliknutí na tlačítko "ODESLAT/SEND" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru a obdržíte shrnující email. 

Po odeslání formuláře budete vyzváni k vyplnění online testu. 

Mimo elektronického testu je potřebné absolvovat také telefonický rozhovor s auditorem, který nám poskytne ucelenější přehled o Vaší jazykové úrovni. Po odeslání formuláře Vás bude auditor JCL kontaktovat.

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte, prosím, James Cook Languages na siemens@jcl.cz

_____

Based on your nomination for language education, we kindly ask you to fill in the form below to register yourself for a language course. 

The form is used to find out the necessary information to start the course. After registering and clicking the "ODESLAT/SEND" button, the form will automatically be forwarded to James Cook Languages. Confirmation that the application was successfully processed will be displayed on your monitor and you will receive a summary email.

Afterward, you will be asked to complete an online language test.


In addition to the electronic test, it is also necessary to have a telephone interview with an auditor, who will give us a more complete overview of your language level. After submitting the form, the JCL auditor will contact you.

If you have any questions regarding our language courses, please feel free to contact us at siemens@jcl.cz

Informace o jazykovém vzdělávání / Information about language education

Než začnete vyplňovat formulář, přečtěte si informace o jazykovém vzdělávání Vaší společnosti zde

Before you start to fill in the form, please read the information about language education at your company here

Osobní údaje / Personal information:

Informace o GID a Nákladovém středisku naleznete zde

You can find information about GID and the cost centre here

Informace o kurzu / Course information:

Jedno město může obsahovat více lokalit / One city can contain more than one location

Please check more boxes.
Please check more boxes.

Intenzita výuky a délka lekce / Intensity and lesson length

Standardní výuka je stanovena na 1x 90 min/týden a pokud vedení dané organizační jednotky neumožní jinak, vyjma jádro pracovní doby.

Standard lesson length is 1x 90 minutes per week unless the management does not allow otherwise, except the core of the working hours.

Časové možnosti / Time preferences

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE S RESPEKTEM K JÁDRU PRACOVNÍ DOBY 

(např. z důvodu pravidelných meetingů, home office, vyzvedávání dětí ze školy/školky apod.) 

WHEN I CAN NOT ATTEND LESSONS WITH RESPECT TO THE CORE OF THE WORKING HOURS

(e.g. regular meetings, home office, picking up children from school/kindergarten etc.)