RFE - English Conversation

Vážení zaměstnanci, / Dear Colleagues,


jazyková škola James Cook Languages si Vám opět dovoluje nabídnout intenzivní letní kurz Konverzace v anglickém jazyce  / James Cook Languages is pleased to offer you English conversation courses again this summer.


Kurz bude probíhat 6. 8. + 8. 8. 2019 a 13. 8. + 15. 8. 2019 od 9:30 do 10:30 hodin pro studenty s úrovní anglického jazyka pre-intermediate a intermediate. Maximální počet účastníků je 15. 

Z důvodu dovolených jsme rozdělili kurzy do 4 týdnů pro každou úroveň. Prosím, na uvedené termíny se registrujte pouze v případě, pokud v tomto období nečerpáte dovolenou a můžete se kurzu účastnit. V případě, že budete chtít navštevovat kurz oba dva měsíce - červenec a srpen, prosím, zaregistrujte se ke všem termínům. 


The seminar will take place on August 6th + August 8th 2019 and August 13th + August 15th 2019, from 9:30 till 10:30. The course is intended for students at the  pre-intermediate and intermediate language levels. The maximum number of students is 15. 

Because of your holiday, we have divided the courses into 4 parts for each level. Please, register for the course only if you are not on holiday and can attend all the lessons. If you would like to attend the course during both months – July and August, please, register for all four terms. 


Pro registraci na seminář klikněte do boxu níže a zapište své jméno a kontaktní údaje. Na konci stránky stiskněte tlačítko Odeslat. / To register, please, click on an available box below, and enter your name and contact details.  Then, click "Send" at the bottom of the page. 


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat / If you have any questions, please, do not hesitate to contact us:

Course Manager

Jana Hatašová

hatasova@jcl.cz

+420 774 784 016

Informace o kurzu / Course information

Lektor/ Teacher: James Preston

Místnost / Room: 311

Temríny / Terms: 

Úterý / Tuesday        6.  8. 2019

Čtvrtek / Thursday    8. 8. 2019

Úterý / Tuesday        13.  8. 2019

Čtvrtek / Thursday    15. 8. 2019

Čas / Time: 9:30 - 10:30

Prosím, zaregistrujte se níže a odešlete registraci / Please, register and send the registration formbelow:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12