L'Oréal

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Děkujeme za Váš zájem pokračovat v jazykové výuce ve společnosti L'Oréal. Abychom byli schopni zabezpečit kurz podle Vašich představ, rádi bychom Vás poprosili o vyplnění formuláře s Vašimi preferencemi.

Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko "ODESLAT/SEND" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru. 

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Course Managera JCL Mariannu Rudinskou (marianna.rudinska@jcl.cz) nebo Learning and Development Managera Vaší společnosti, Martina Husáka (martin.husak@loreal.com).  


Thank you for your interest in language education at L´Oréal. 

We kindly ask you to fill in the form below with your preferences to register yourself for a language course. 

After registering and clicking the "ODESLAT/SEND" button, the form will automatically be forwarded to James Cook Languages. Confirmation that the application was successfully processed will be displayed on your monitor.

If you have any questions regarding our language courses, please feel free to contact JCL Course Manager Marianna Rudinská (marianna.rudinska@jcl.cz) or the Learning and Development Manager of your company, Martin Husák (martin.husak@loreal.com).

Směrnice jazykového vzdělávání / Languages Policy

Než začnete vyplňovat formulář, přečtěte si, prosím, Směrnice jazykového vzdělávání Vaší společnosti. / Please read your company's language policy before filling in the form. 

2021 Languages courses policy.pdf

Osobní údaje / Personal details:

Informace o kurzu / Course information:

Zaměření výuky / Focus of the lessons:

Please check more boxes.

Výuka bude probíhat 60 minut 1x týdně. / The intensity of the lessons is 60 minutes per week. 

Prosím, v obou případech vyplňte Vaši časovou dostupnost / Please fill in your availability in both choices:

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE

Skupinové kurzy by měly být realizovány v časech 7:30 - 9:00 a po 16:00 hodině. 

WHEN I CAN NOT ATTEND LESSONS

Group courses should take place between 7:30 a.m. and 9:00 a.m. or after 4:00 p.m.

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday