L'Oréal

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Děkujeme za Váš zájem se zapojit do jazykové výuky ve společnosti L’Oréal. Abychom
byli schopni připravit kurz podle Vašich představ, rádi bychom Vás poprosili o vyplnění
formuláře s Vašimi preferencemi.

Po vyplnění formuláře a kliknutí na tlačítko "ODESLAT" bude formulář automaticky
odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru. 
Pod daným oznámením najdete odkaz na naše elektronické testy. Rádi bychom požádali o vyplnění testu, který předáme Vašemu lektorovi a bude si tak schopen připravit výukový plán, který bude odpovídat Vaší úrovni.

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte prosím Course Managera JCL Mariannu Rudinskou (marianna.rudinska@jcl.cz) nebo Learning and Development Managera Vaší společnosti, Martina Husáka (martin.husak@loreal.com). 


Thank you for your interest in language education at L’Oréal. 

We kindly ask you to fill in the form below with your preferences to register yourself for a language course. 

After registering and clicking the "ODESLAT/SEND" button, the form will automatically be forwarded to James Cook Languages. Confirmation that the application was successfully processed will be displayed on your monitor, and you will receive a summary email.

Afterward, you will be asked to complete an online language test that will help us to prepare a study plan that fits your language level.

If you have any questions regarding our language courses, please feel free to contact JCL Course Manager Marianna Rudinská (marianna.rudinska@jcl.cz) or the Learning and Development Manager of your company, Martin Husák (martin.husak@loreal.com)

Směrnice jazykového vzdělávání / Language Policy

Než začnete vyplňovat formulář, přečtěte si, prosím, Směrnice jazykového vzdělávání Vaší společnosti. / Please read your company's language policy before filling in the form.

2021 Languages courses policy.pdf

Dohoda o čerpání benefitu / Benefit agreement

Prosíme o podepsání dohody o čerpání benefitu. Podepsanou dohodu odevzdejte Vašemu nadřízenému. / Please sign an agreement on drawing benefits. Send the signed agreement to your supervisor.

Dohoda o čerpání benefitu na jazykové kurzy.pdf

Osobní údaje / Personal details:

Informace o kurzu / Course information:

Zaměření výuky / Focus of the lessons:

Please check more boxes.

Výuka bude probíhat 60 minut 1x týdně. / The intensity of the lessons is 60 minutes per week. 

KDY NEMOHU DOCHÁZET NA LEKCE

Skupinové kurzy by měly být realizovány v časech 7:30 - 9:00 a po 16:00 hodině. 

WHEN I CAN NOT ATTEND LESSONS

Group courses should take place between 7:30 a.m. and 9:00 a.m. or after 4:00 p.m.

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday