STÁVAJÍCÍ STUDENT / CURRENT STUDENT

POKRAČOVÁNÍ VE VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 / CONTINUE WITH THE LANGUAGE EDUCATION AT THE YEAR 2019/2020

Prosíme o informaci ohledně Vašeho zájmu pokračovat ve výuce ve školním roce 2019/2020. Vyplňte, prosím, formulář níže. 

Pokud máte dotazy týkající se nastavení jazykové výuky v Konica Minolta Business Solutions Czech (způsobilost, konkrétní pravidla), prosím, kontaktujte:

Ivana Káňová

ivana.kanova@konicaminolta.eu
+420 602 551 231

Pokud máte dotazy týkající se plánování kurzů, prosím, kontaktujte Course Managera:

Miriam Al Sharua

miriam.alsharua@jcl.cz  

+420 774 366 989


Please, inform us if you are interested in language education at the year 2019/2020. Please, fill in the registration form below. 

If you have any questions regarding employee language training in Konica Minolta Business Solutions Czech (eligibility, specific rules etc.), please, contact:

Ivana Káňová

ivana.kanova@konicaminolta.eu
+420 602 551 231

If you have any questions regarding course planning do not hesitate to contact our Course Manager:

Miriam Al Sharua

miriam.alsharua@jcl.cz  

+420 774 366 989

Osobní údaje / Personal details:

Školní rok 2019/2020 / School year 2019/2020:

Zájem o změnu studovaného jazyka / Language change:

Pokud máte zájem o studium jiného jazyka než v minulém období, zaregistrujte se jako nový student. / If you are interested in studying a different language than you did last year, please, register as a new student.