PŘIHLÁŠENÍ DO JAZYKOVÉ VÝUKY

Pro přihlášení do jazykové výuky na školní rok 2021/2022 prosím vyplňte všechna povinná pole.

DEADLINE: 27. 7. 2021

Všechny přihlášky budou následně schvalovány Business Unit Directorem pro příslušnou lokalitu (uzavřeno bude do konce července). Firmou plně hrazená jazyková výuka bude povolena pouze těm kolegům, kteří potřebují jazyk k výkonu své práce a potřebují se v něm posunout na úroveň, která je nutná pro plynulou komunikaci (např. se zákazníkem, dodavateli nebo zahraničními kolegy na ploše).

JCL následně provede rozřazení do skupin podle úrovně (dosažené v závěrečném testu, u nových studentů podle rozřazovacího testu, který jim rozešle) a vytvoří harmonogram výuky v dané lokalitě. Výuka bude zahájena postupně v průběhu září/října.

Různým požadavkům na lektora, složení skupin nebo typ výuky se budeme snažit vyhovět, avšak počítejte s omezenou kapacitou, kterou nám lektoři mohou nabídnout.

Se všemi studenty bude podepsána dohoda o srážkách ze mzdy, která bude využita v případě nedodržení pravidel včasného rušení lekcí a nedostatečné docházky (konkrétní pravidla budou komunikována při podpisu dohody).

Cena za 45 min lekce je 404 CZK (bez DPH) za lektora nehledě na jazyk a typ lekce (individuální, skupinová). U skupinových lekcí se cena rozpočítává na hlavu studenta, který se lekce účastní.

Další informace naleznete na našem eShare portálu.

V případě dotazů se můžete obrátit na tomas.petlach2@dhl.com nebo své kolegy zodpovědné za jazykové vzdělávání ve Vaší lokalitě:

Radek Čermák

Administration Manager

radek.cermak@dhl.com

Osobní údaje:

Osobní číslo zadejte prosím správně, pokud si nejste jistí, zeptejte se lokálního HR; osobní číslo budeme používat pro párování nákladových středisek.

Informace o výuce:

Náklad jazykové výuky se rozpočítává dle počtu studentů v kurzu, tzn. v případě individuální výuky na jednoho studenta, v případě skupinové výuky mezi všechny studenty daného kurzu.

Studenti budou mít na výběr mezi standardní prezenční výukou a možností realizace výuky online formou. Z důvodu náročnější přípravy lektora je cena online výuky stejná, jako je cena prezenční výuky. V případě, že student projeví zájem o online formu, souhlasíte?