STÁVAJÍCÍ STUDENT / CURRENT STUDENT

POKRAČOVÁNÍ VE VÝUCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 / CONTINUE WITH THE LANGUAGE EDUCATION AT THE YEAR 2019/2020

Prosíme o informaci ohledně Vašeho zájmu pokračovat ve výuce ve školním roce 2019/2020. Vyplňte, prosím, formulář níže. 

Pokud máte dotazy týkající se plánování kurzů, prosím, kontaktujte Course Managera:

  • Miriam Al Sharua, miriam.alsharua@jcl.cz, +420 774 366 989.

Berte prosím na vědomí, že:

  • výuka nesmí probíhat v čase od 9:00 do 14:30 hod. v případě pracovníků v kanceláři
  • u ostatních zaměstnanců nesmí výuka zasahovat do směnného provozu.

Please, inform us if you are interested in language education at the year 2019/2020. Please, fill in the registration form below. 

 

If you have any questions regarding course planning do not hesitate to contact our Course Manager:

  • Miriam Al Sharua, miriam.alsharua@jcl.cz, +420 774 366 989.

Keep in mind that:

  • the course can NOT be held between 9am-14:30pm if you work at the office
  • the course can NOT be held in time of your shift

Osobní údaje / Personal details:

Školní rok 2019/2020 / School year 2019/2020:

Zájem o změnu studovaného jazyka / Language change:

Pokud máte zájem o studium jiného jazyka než v minulém období, zaregistrujte se jako nový student. / If you are interested in studying a different language than you did last year, please, register as a new student.