Commerzbank - IT

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Na základě nominace do jazykové výuky ze strany Vaší společnosti Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. 

V případě jakýchkoli dotazů k jazykové výuce kontaktujte, prosím, Petru Hudcovou (tel.: 773 762 444, email: petra.hudcova@jcl.cz ).  


Based on your planned language training provided by your company, we want to kindly ask you to fill in the registration form.

The form serves to identify the necessary information for starting the course. 

For any questions about the language courses, please, contact Petra Hudcová (tel.: 773 762 444, email: petra.hudcova@jcl.cz).  

Směrnice jazykového vzdělávání / Language education guidelines

Než začnete vyplňovat formulář, přečtěte si Směrnici jazykového vzdělávání Vaší společnosti. / Before you start filling in the form, please, go through the Language education guidelines. 

OSOBNÍ ÚDAJE / PERSONAL DETAILS: 

INFORMACE O KURZU / COURSE INFORMATION:

V průběhu studia je samozřejmě možné lektora změnit. Například začít s českým a pracovat na gramatice a pak se přesunout k rodilému a více konverzovat.


It is possible to choose another teacher after some time. For example, you can start with a Czech teacher and focus on grammar and then continue with a native speaker to practise conversation. 

KDY NEMOHU NA LEKCE DOCHÁZET / WHEN I CAN NOT ATTEND LESSONS? 

Pondělí / Monday
Úterý / Tuesday
Středa / Wednesday
Čtvrtek / Thursday
Pátek / Friday

Prosíme o maximální rozsah časových možností, abychom snáze dokázali najít vhodnou skupinu a volný termín lektora pro vaši výuku.

Nejobtížněji se obsazují kurzy v časech 7:30 – 10:00, v té době je nejméně volných lektorů a zajištění kurzu trvá déle.


We want to kindly ask you to provide us with as many days and times as possible. It will be much easier to find the right teacher for you.

Finding a teacher for courses between 7:30 and 10:00 is problematic because our teachers are the busiest during this time slot and it generally takes longer to prepare such course.