Anheuser-Busch

REGISTRACE DO JAZYKOVÉ VÝUKY / LANGUAGE REGISTRATION

Na základě nominace do jazykové výuky ze strany Vaší společnosti Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Formulář slouží ke zjištění nezbytných informací pro zahájení výuky. Po vyplnění a kliknutí na tlačítko "ODESLAT / SEND" bude formulář automaticky odeslán do společnosti James Cook Languages. To, že byla přihláška úspěšně zpracována, se Vám zobrazí na monitoru. Pod daným oznámením najdete odkaz na naše elektronické testy.


Based on the nomination, we kindly ask you to fill in the form below to register yourself for a language course. 


After completing the test, the form will automatically be forwarded to the language school. Afterward registering (after clicking the ODESLAT / SEND button), you will be asked to complete an online language test that will help us assess which language group is appropriate for you.

Osobní údaje / Personal details:

Informace o kurzu / Course information:

Výuka bude probíhat v kancelářích Vaší společnosti na adrese V Parku 2326/18, po pracovní době. Intenzita výuky bude stanovena po dohodě s paní Vyskočilovou. 


Lessons will take place in your company offices at V Parku 2326/18, after working hours. The intensity of the course must be confirmed by Mrs. Vyskočilová. 

Zaměření výuky / Focus of the lessons:

Please check more boxes.