cport
slogan

Aktuality

Co se u nás v poslední době událo?

Vánoční charitativní jarmark – pomáháme!

jamescook 13:50 21.12.2016
20191-200

Na letošní vánoční lektorské party, která byla opět ve stylu charitativního jarmarku, se nám podařilo celkem nasbírat částku 12 500 Kč!

Naše společnost částku zdvojnásobí a věnujeme ji na tyto charity:

Lékaři bez hranic: 12 000 Kč

Světlo pro svět: 7 000 Kč

Nadace na ochranu zvířat:  6 000 Kč

Informace o charitách:

n

 

 

 

Nadace na ochranu zvířat/Foundation for the Protection of Animals

Cílem Nadace na ochranu zvířat je trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí. Snaží se hájit práva a zájmy zvířat především na území České republiky.

l

 

 

 

Lékaři bez hranic/Doctors without Borders

Lékaři bez hranic pomáhají lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním nebo obětem ozbrojených konfliktů, a to bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ a náboženské nebo politické přesvědčení.

s

 

 

 

Světlo pro svět/Light for the world

Světlo pro svět se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích. Na světě je přibližně 650 milionů osob se zdravotním postižením. 285 milionů lidí je zrakově postižených, z toho 39 milionů nevidomých. Téměř 85 % osob s postižením žije v rozvojových zemích. Ve více než 50% případů by bylo možné zdravotní postižení vyléčit nebo mu předejít.

Podívejte se na fotky z akce! Autorem fotografií je Radek Nikl (c)

 


© 2017 James Cook Languages s.r.o.