cport
slogan

Aktuality

Co se u nás v poslední době událo?

Lída Holá, inspirující autorka

jamescook 09:09 4.11.2016
Lída Holá in JCL

Sedmého října navštívila JCL Lída Holá, autorka vlivných a často užívaných učebnic češtiny pro cizince. Svou návštěvu využila k představení své nové knihy Česky krok za krokem 1(a 2), která je přepracovanou a rozšířenou verzí populární New Czech Step by Step.

 

Nová učebnice právě dorazila ke knihkupcům a její název je, jak Lída vysvětlila, pouze jednou z mnoha změn a vylepšení, kterými kniha prošla. Autorky Lída Holá a Pavla Bořilová vzaly v potaz připomínky lektorů a podařilo se jim vytvořit učebnici o poznání lehčí, než byly její předchůdkyně. Doprovodné lustrace a grafika se mohou tentokrát jevit jako méně inovativní, než tomu bylo v předchozích knihách, což je dáno snahou autorek orientovat se více na tradiční styl. Změnili se lidé na fotografiích ztvárňující postavy v knize, jejich jména i národnosti. Možná nejrevolučnější rozhodnutí autorek je zavést nový deklinační systém, v němž jsou modely rozdělené do tří skupin, a následně ukázané na příkladných větách. Lída Holá upozornila na skutečnost, že metodika, která za učebnicí stojí, čerpá z komunikativního přístupu, výsledkem čehož je Česky krok za krokem tematicky orientovaná učebnice, která však zároveň nenechává stranou gramatické aspekty češtiny. Autorka poskytla o knize řadu dalších podrobností a zmínila se i o problémech s vydáváním učebnice češtiny na domácím trhu. Nakonec Lída Holá ochotně a otevřeně zodpověděla některé otázky z řad lektorů a pak se s námi rozloučila a pokračovala na své promoční tour.

 

 


© 2017 James Cook Languages s.r.o.