cport
slogan

Aktuality

Co se u nás v poslední době událo?

Jazyky jsou cesta do světa – rozhovor

jamescook 10:24 12.3.2014

Ondřej Kuchař, 31 let, založil v roce 1999 spolu s Jakubem Štefečkem společnost James Cook Languages, z níž se za 10 let existence stala jedna ze dvou největších jazykových společností s působností v ČR a SR.

Proč právě James Cook?

Kromě toho, že je to slovní hříčka našich jmen, jsme chtěli naším názvem naznačit, že jazyky jsou cesta do světa, dávají nám volnost, tak jako ji má loď na širém moři…

Vaší doménou je firemní výuka jazyků. Jak probíhá analýza potřeb firemních zákazníků?

Ve třech stupních – ptáme se na potřeby našeho firemního zákazníka = personalisty. On stanovuje pravidla, zná strategii a směřování společnosti, ví, jak se jazyky u nich používají. Dále se ptáme manažerů, buď přímo či prostřednictvím HR, co potřebují, aby jejich lidé uměli. A v neposlední řadě chceme vědět, s jakými osobními cíli vstupují do výuky naši studenti. Nejen proto, že sami dobře vědí, jaké jsou jejich potřeby, ale také se nám daří zjišťovat, co studenty baví – a tak můžeme připravit zábavné hodiny.

Jaké metody při výuce uplatňujete?

Naše metoda, Coach & Practice, je založena na dobré přípravě lektora, zaměření na potřeby studenta a hlavně na aktivním procvičování jazyka. Zjednodušeně, raději vás naučíme 5 časů, které budete umět dobře používat, než abychom vás trápili devíti časy a vy si nezapamatujete ani jeden…

Co konkrétně můžete nabídnout zájemcům o studium angličtiny?

Že když se budou aspoň trochu snažit, ukážeme jim, jak angličtinu používat a společnými silami ji zvládneme na jakoukoliv úroveň – kam až bude student chtít.

Představte nám blíže vaše „skills kurzy“ v angličtině.

Je to relativní novinka, děláme je cca 2 roky, a to s velkým úspěchem. Tyto kurzy jsou alternativou či doplňkem k pravidelným kurzům a zároveň dobře slouží jako nadstavba skills kurzů v češtině. Stavíme je totiž jako mix dané dovednosti a jazyka – např. kdo již prošel kurzem prezentačních dovedností, může si v našich Presentation skills in English zopakovat teorii, vyzkoušet si prezentování v praxi a hlavně v cizím jazyce a naučit se obraty, kterými se prezentace v angličtině otevírá, uzavírá, jak klást řečnické otázky apod.

Máte certifikaci pro skládání zkoušek TOEIC (Test of English for International Communication). V čem tyto zkoušky spočívají a komu jsou určeny?

TOEIC jako sestra akademického TOEFLu pochází z USA, na rozdíl od „Cambridgeských“ zkoušek jako je FCE, CAE či BEC. Další rozdíly spočívají v tom, že TOEIC udělá každý – výsledek je totiž bodový (body jsou však třiditelné dle Evropského referenčního rámce) a také to, že neobsahuje ústní část. Je tedy vhodný pro studenty trpícími trémou či pro ty, kteří chtějí ověřit úroveň své gramatiky či slovní zásoby v písemném styku. TOEIC je navíc o něco levnější, proto u některých studentů vítězí. Reputace Cambridgeských zkoušek je však v ČR výrazně vyšší – lidé stále chtějí mít v CV napsáno, že mají FCE, a my to plně chápeme – je to srozumitelné. Proto jsme i partnerem British Councilu a naše studenty často na britské zkoušky připravujeme.

Pro zdokonalení v angličtině může být zajímavý také váš kurz „Czenglish“. Jaké jsou vaše zkušenosti s výukou zaměřenou na časté chyby Čechů v angličtině?

Je to velmi specifický seminář. Studenty jím provádíme spíše pro zpestření, je to zábavné, všímat si těchto věcí. Mnohem více pozornosti však věnujeme v této oblasti našim lektorům – oni musí výborně chápat specifika českých a slovenských studentů.

Co by podle vás měl splňovat dobrý lektor jazyka?

Měl by umět studenty motivovat. Zní to jednoduše, ale je za tím u nás v JCL 150 stran lektorského manuálu „Teacher´s Book“ Motivační pro studenty je, když se lektor připravuje, když jsou hodiny zábavné, když jsou v nich studenti aktivní a když vidí svůj pokrok na měsíční bázi.

Jakými dalšími způsoby zajišťujete kvalitu svých kurzů?

Každý náš lektor prochází interním tréninkovým cyklem a k tomu má svého „kouče“, Senior Teachera. Ten jej metodicky vede, je mu k dispozici, chodí se dívat do jeho hodin, dává mu zpětnou vazbu a doporučuje další vzdělávání…

Co vás čeká v nejbližší době?

Věříme, že cesta nahoru. Někteří zákazníci nyní z důvodu krize šetří (naštěstí to nejsou všichni), a my děláme vše pro to, abychom byli za naše kvalitní služby odměněni zákaznickou věrností.

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Haruki Murakami

Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): celá škála, od Jamese Browna po Antonína Dvořáka

Oblíbená činnost: hra na hudební nástroje

Kam byste se chtěl podívat: do věže na Svatém Vítu

Na co se těšíte: Na každý den

Čeho se bojíte: že nebudu mít co dělat

Váš největší pracovní úspěch: že jsem přežil 10 let v jedné firmě

Vaše motto: co tě nezabije, to tě posílí

Oblíbený nápoj: víno

Oblíbená rozhlasová stanice: Radio Express

Oblíbený film: Monthy Python´s Life of Brian

Oblíbené místo: Řím

Oblíbené periodikum: Psychologie dnes

Oblíbený server: kromě Educity ještě iHned

Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: ptákem nebo gepardem


© 2017 James Cook Languages s.r.o.