cport
slogan

news

What's new?

JCL Christmas charity fair

jamescook 13:50 21.12.2016
20191-200

At the JCL Christmas charity fair our teachers and members of the internal staff managed to collect 12,500CZK!

 JCL will match the sum and we are going to donate the following amounts to these charities:

Doctors Without Borders: 12 000czk

Light for the World: 7 000czk

Foundation for the Protection of Animals: 6 000czk

/

Na letošní vánoční lektorské party, která byla opět ve stylu charitativního jarmarku, se nám podařilo celkem nasbírat částku 12 500 Kč!

Naše společnost částku zdvojnásobí a věnujeme ji na tyto charity:

Lékaři bez hranic: 12 000 Kč

Světlo pro svět: 7 000 Kč

Nadace na ochranu zvířat:  6 000 Kč

Informace o charitách:

n

 

 

 

Nadace na ochranu zvířat/Foundation for the Protection of Animals

Cílem Nadace na ochranu zvířat je trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí. Snaží se hájit práva a zájmy zvířat především na území České republiky.

l

 

 

 

Lékaři bez hranic/Doctors without Borders

Lékaři bez hranic pomáhají lidem v nouzi, obětem přírodních katastrof, katastrof způsobených lidským přičiněním nebo obětem ozbrojených konfliktů, a to bez diskriminace a bez ohledu na rasu, etnický původ a náboženské nebo politické přesvědčení.

s

 

 

 

Světlo pro svět/Light for the world

Světlo pro svět se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích. Na světě je přibližně 650 milionů osob se zdravotním postižením. 285 milionů lidí je zrakově postižených, z toho 39 milionů nevidomých. Téměř 85 % osob s postižením žije v rozvojových zemích. Ve více než 50% případů by bylo možné zdravotní postižení vyléčit nebo mu předejít.

Podívejte se na fotky z akce! Autorem fotografií je Radek Nikl (c)

 


© 2018 James Cook Languages s.r.o.