cport
slogan

news

What's new?

James Cook Languages na vysokých školách v ČR

jamescook 11:26 30.11.2016

 

V těchto dnech přednášíme na Filozofické fakultě Karlovy univerzity o využívání mobilních aplikací v jazykové výuce. Posluchačům translatologie představujeme výhody moderních technologií při práci s jazykem a seznamujeme studenty se základními typy aplikací.

Zároveň jsme v polovině listopadu navštívili také Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, kde jsme posluchačům přednášeli o vlivu vzdělávacích aplikací na jazykovou výuku a dopadu na (sebe)vzdělávání v 21. století. Navštívili jsme 3 jazykové semináře

a měli možnost spolupracovat s více než 40 studenty, pro které jsou informační technologie a jejich provázanost na výuku jazyka důležité téma jak z metodického hlediska, tak i celkového udržení přehledu o trendech v pronikání IT do vzdělávání.

Využívání aplikací ve výuce jde výborně dohromady s naší metodikou Coach & Practice, jedním z jejíchž pilířů je procvičování jazyka hravou a interaktivní formou. Naši znalost mobilních aplikací v poslední době výrazně obohatila interní konference The Art of Teaching a návštěva berlínského veletrhu Expolingua. Máme radost, že můžeme tuto naši znalost předávat dál a zároveň nás těší zájem vysokoškolských studentů o naši jazykovou školu a doufáme, že některé z nich budeme moci přivítat v řadách našich lektorů.

misa-a-hankisimon


© 2018 James Cook Languages s.r.o.