cport
slogan

Aktuality

Was mit uns passiert ist

The Art of Teaching Conference 2017: Beyond the Ordinary

jamescook 09:29 25.10.2017
IMG_3582

Učit a učit se jdou vždy ruku v ruce. Nejde učit, aniž bychom se učili. A to platí zejména o dnešní době, kdy v oblasti (nejen firemního jazykového) vzdělávání probíhá celá řada změn spojená zejména se zapojením technologií do výuky, ale rovněž vycházející z odlišného nastavení studentů. Moderní vzdělávání probíhá čím dál tím více výměnou zkušeností, což aplikujeme nejen v našich kurzech, ale rovněž ve způsobu, jak se učíme sami v rámci JCL. Sympatickou platformou pro výměnu zkušeností v příjemném prostředí je naše JCL konference, jejíž druhý ročník proběhl v sobotu 7.10..

 

Každý lektor má svůj zaběhlý způsob výuky, ale bez neustálého přehodnocování a obměňování svého stylu se neobejde, protože vše kolem se mění: studenti, učebnice, technologie i lektorova vnitřní motivace. Proto bylo jako téma konference vyhlášeno „Beyond the Ordinary“, tedy jít za hranice běžné, každodenní metody, kterou máme jako lektoři všichni ozkoušenou, směrem k novým impulsům. A kdo dokáže tyto nové impulsy poskytnout lépe než ostatní kolegové, kteří řeší stejné situace.

 

Druhý ročník JCL konference nabídl příspěvky týkající se užitečných tipů do hodin (David Grepl), efektivity domácích úkolů (Miroslav Maršál), rolových her (David Wágner) nebo možností zapojení literatury do výuky (Jaromír Lelek), využitelnosti látky v reálných komunikačních situacích (Lída Lukešová a Tom Jowett).

 

Téma neobvyklosti učení rozšířily svými příspěvky Kryštof Vosátka a Tomáš Habart, kteří nám poskytli cennou výpravu za hranice jazykového vzdělávání a hovořili o vzdělávání středoškolských učitelů, respektive o vzdělávání v rámci organizace Člověk v tísni.

 

Keynote příspěvek organizátora akce Šimona Steffala a metodika Jakub Hankiewicze hovořil o změnách ve vzdělávání: jednak těch, které probíhají v současné metodice, a jednak těch, které ve svém profesním životě zažívá každý lektor. Zahraničním hostem byla tento rok Sandrine Harris, která lektorům poskytla tipy na to, jak být plně přítomen v každém okamžiku.

 

V rámci konference se konaly rovněž dva workshopy: senior teacher Jen Hill ukazovalo lektorům možnosti zapojení koučovacích technik do lektorské praxe a key teacher David Grepl vytvářel s účastníky svého workshopu lekce na webové stránce TED-Ed.

 

Jak už bývá na konferencích zvykem, neméně plodnou součástí akce byla výměna názorů a zkušeností v průběhu přestávek u kafe a občerstvení. Veliký dík tedy patří nejen organizátorům akce a přednášejícím, ale rovněž všem, kdo přišli a svým úsměvem a rozhovorem s kolegy pomohly dotvořit jedinečnou atmosféru této akce, jejímž mottem je „od nás, pro nás“.


© 2017 James Cook Languages s.r.o.